TERMENI ȘI CONDIȚII

Citirea termenilor și condițiilor desfășurate în continuare intră în obligativitatea fiecărui vizitator, client și potențial client. Domeniul web www.adukato.ro este deținut și administrat de persoana fizica autorizata Tudor Iulian (PFA Tudor I.P.).

Conținutul site-ului www.adukato.ro, este proprietatea mea/Tudor Iulian și este interzisă copierea și utilizarea informațiilor și a imaginilor fără acordul meu, acestea reprezentând proprietate intelectuală. În eventualitatea unor erori de conținut nu sunt răspunzator pentru prezența acestora.

 Îmi rezerv dreptul de a modifica și a actualiza conținutul site-ului și termenii și condițiile de utilizare, fără nici un fel de anunț sau notificare înainte de producerea acestora.

                                        

Utilizarea oricăror nume și produse în cadrul site-ului www.adukato.ro nu are caracter de reclamă și nu implica juridic în niciun fel responsabilitatea mea/Tudor Iulian. Site-urile care sunt prezente pe www.adukato.ro au caracter strict informativ. Nu îmi asum responsabilitatea pentru conținutul acestora.

Nu sunt responsabil pentru securitatea informatică ce ține de accesarea site-ului www.adukato.ro  și nu îmi asum responsabilitatea pentru potențialele defecțiuni, erori și prejudicii ale sistemelor informatice folosite de vizitatorii sau clienții site-ului www.adukato.ro. Fiecare vizitator / utilizator al site-ului își asumă răspunderea pentru eventualele defecțiuni ale sistemelor de pe care acceseaza www.adukato.ro.

Persoanele care vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicari în numele unei alte persoane fizice sau juridice vor fi raportate organelor abilitate. Persoanele care se vor folosi fără acord în prealabil de PFA Tudor I. P. sau www.adukato.ro  vor fi de asemenea raportate organelor abilitate.

Nu sunt responsabil pentru repercursiunile niciuneia din situațiile potențiale prezentate mai sus.     Vizitatorii / utilizatorii www.adukato.ro pot face comentarii, pot să transmită sugestii și întrebări, dacă:

- folosesc un limbaj civilizat fără conținut ilegal, obscen, amenințător, defăimător, la adresa altor persoane fizice și juridice;

-  nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală;

-  e-mail – ul nu conține viruși de tip ransomware, malware, nu este de tip spam, nu servește unor campanii de promovare care nu au legătură cu serviciile și produsele mele/PFA Tudor I. P..

Vizitatorii / utilizatorii garantează că au toate drepturile asupra conținutului pe care îl afișează / transmit pe site, prin orice modalitate, eu/Tudor Iulian  nefiind răspunzător de conținutul trimis în cadrul site-ului www.adukato.ro. Orice conținut trimis în cadrul site ului care nu respectă condițiile prezentate va fi șters imediat ce este identificat. 

Precizari cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal. Datele personale prelucrate sunt: numele și prenumele, telefon/fax, e-mail, date de localizare și preferințe personale. Conform legislației în vigoare, am obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de utilizatori / vizitatori. Scopul colectării datelor cu caracter personal este de gestiune economico-financiară. Potențialii clienți au dreptul de a solicita ștergerea totală sau parțială a datelor cu caracter personal, în baza unei cereri scrise, semnate și datate, înaintată către PFA Tudor I. P.. Refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea onorării cererii de ofertă. Nu sunt raspunzător pentru niciun fel de prejudiciu pe care utilizatorul l-ar aduce daca ar divulga datele cu caracter personal și datele confidențiale (conturi, parole, etc.) unor terți, el purtând întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale.

Pentru a solicita o ofertă, potențialul client trebuie să completeze formularul de contact. Prin finalizarea completării formularului de contact garanteaza că toate datele furnizate sunt reale și corecte, în caz contrar www.adukato.ro nu poate fi tras la raspundere pentru informații introduse eronat, din cauza cărora răspunsurile pot fi întarziate la cereri sau pot lipsi. Prin completarea formularului de contact, clientul se declară de acord să îl contactez prin orice mijloc disponibil convenit de catre parți adică e-mail sau telefon.

Pot refuza o cerere de comandă, fără a exista obligații între parți și fără ca o parte să poată pretinde daune.

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în contract. Se va emite către Client o factură sau bon fiscal pentru serviciile prestate, obligația clientului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare. Plata se poate face în cont sau numerar.

Imi asum obligația de a asigura copii de siguranță ale materialelor rezultate în urma prestării serviiciilor fotografice până la maxim 20 zile dupa predarea acestora către client. Clietul are obligația să-și verifice materialele primite și să solicite modificări ale materialelor și/sau să reclame eventuale defecțiuni ale suporturilor pe care sunt transmise aceste materiale (dvd, blu-ray disc, memory stick) în acest termen de 20 zile. Intră în obligativitatea clientului să-și facă copii de rezervă ale materialelor primite. După această perioada de 20 de zile Nu îmi asum nicio responsabilitate fața de client pentru eventualele defecțiuni ale materialelor suport descrise mai sus.

Data estimată pentru predarea materialelor finite poate varia de la caz la caz și este menționată în contractul pe care clientul îl semnează, ea depinzând de ceilalți colaboratori, de comunicarea cu clientul, de eventuale modificări ale materialelor cerute de acesta și de alți factori, acest termen putând fi prelungit.

Îmi rezerv dreptul de a folosi materialele rezultate din colaborările cu clienții, pentru promovarea ca și portofoliu atât în cadrul site-ului www.adukato.ro cât și pe site-uri partenere, rețele de socializare și presa scrisă de profil.

În caz de Forță Majoră niciuna dintre parțile contractuale nu poate fi trasă la raspundere pentru neexecutarea sau executarea cu întarziere a obligațiilor sale, dacă acestea au fost cauzate de forța majoră. Parțile își vor aduce la cunostință de îndată cazul de forță majoră și vor lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecințelor evenimentului. Dacă în termen de 20 de zile evenimentul de forță majoră nu încetează, parțile au dreptul de a denunța unilateral contractul fără pretinderea de daune-interese. Forța majoră va fi reprezentată conform legii.

Orice despăgubire rezultată ca urmare a contractului dintre cele două parți nu poate depașii valoarea contractului.

Aprobarile necesare pentru fotografierea sau filmarea în locațiile stabilite, cât și acordul tuturor persoanelor care vor aparea în imagini vor fi obținute de beneficiar.

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice conflict apărut va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, prima cale de soluționare este medierea, în condițiile legii, iar dacă aceasta eșuează se apelează la instanțele românești competente.

 

Termeni si conditii

Citirea termenilor și condițiilor desfășurate în continuare intră în obligativitatea fiecărui vizitator, client și potențial client. Domeniul web www.adukato.ro este deținut și administrat de persoana fizica autorizata Tudor Iulian (PFA Tudor I.P.).

Conținutul site-ului www.adukato.ro, este proprietatea mea/Tudor Iulian și este interzisă copierea și utilizarea informațiilor și a imaginilor fără acordul meu, acestea reprezentând proprietate intelectuală. În eventualitatea unor erori de conținut nu sunt răspunzator pentru prezența acestora.

Citeste mai departe

Ultimele noutati

20 Decembrie 2020
20 Decembrie 2020
20 Noiembrie 2020